Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 07 grudnia 2018, znak WOOŚ.420.69.2018.TP.21, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i późniejszej eksploatacji ulicy Sosnowej i Świerkowej w Iławie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-07-grudnia-2018-znak-woos-420-69-2018-tp-21http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-07-grudnia-2018-znak-woos-420-69-2018-tp-21Fri, 07 Dec 2018 14:25:50 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 07 grudnia 2018, znak WOOŚ.420.120.2018.KT.6, w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 141029N w miejscowości Lipkowo, gm. Olecko http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-07-grudnia-2018-znak-woos-420-120-2018-kt-6http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-07-grudnia-2018-znak-woos-420-120-2018-kt-6Fri, 07 Dec 2018 13:21:19 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 06 grudnia 2018, znak WOOŚ.420.91.2018.AD.14, w sprawie wydanego postanowienia, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Piasutnie, gm. Świętajno oraz w sprawie zebranego materiału dowodowego http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-06-grudnia-2018-znak-woos-420-91-2018-ad-14http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-06-grudnia-2018-znak-woos-420-91-2018-ad-14Thu, 06 Dec 2018 13:27:34 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 listopada 2018, znak DOOŚ-DŚII.4200.22.2017.EO.9, w sprawie wyznaczenia nowego terminu zakończenia postępowania drugoinstancyjnego dotyczącego wydanej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: WSTE.4200.2.2011.GK, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa węzła "Lotnisko" na drodze ekspresowej S-7 w Elblągu" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-listopada-2018-znak-doos-dsii-4200-22-2017-eo-9http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-23-listopada-2018-znak-doos-dsii-4200-22-2017-eo-9Thu, 06 Dec 2018 10:51:23 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 05 grudnia 2018, znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.68, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-woos-4211-1-2017-az-68http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-woos-4211-1-2017-az-68Wed, 05 Dec 2018 14:04:55 +0100