Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 października 2018, znak WOOŚ.420.44.2018.NS.18, w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Kozłowo do miejscowości Niedanowo z wpięciem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo, gmina Kozłowo http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-pazdziernika-2018-znak-woos-420-44-2018-ns-18http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-pazdziernika-2018-znak-woos-420-44-2018-ns-18Fri, 19 Oct 2018 13:25:43 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 18 października 2018, znak WOOŚ.420.92.2018.TP.9, w sprawie wystąpienia do PPIS w Szczytnie i do RZGW w Białymstoku o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w miejscowości Lipniki http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-92-2018-tp-9http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-92-2018-tp-9Thu, 18 Oct 2018 13:49:43 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 18 października 2018, znak WOOŚ.420.88.2018.ED.10, w sprawie wydanego postanowienia, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 136054N do miejscowości Gawliki Małe, gmina Wydminy http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-88-2018-ed-10http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-88-2018-ed-10Thu, 18 Oct 2018 13:30:28 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 18 października 2018, znak WOOŚ.420.107.2018.SCH.5, w sprawie wezwania Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejących sieci cieplnych oraz budowie nowej sieci cieplnej z przyłączami w ramach projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacji lokalnych źródeł niskoemisyjnych" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-107-2018-sch-5http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-107-2018-sch-5Thu, 18 Oct 2018 13:28:37 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 października 2018, znak WOOŚ.4221.55.2018.MG.2, w sprawie wezwania pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjasnień oraz uzupełnienia informacji zawartych w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gm. Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącwj 1200,00 DJP, zlokalizowanego na działkach nr 58 i 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-4221-55-2018-mg-2http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-4221-55-2018-mg-2Tue, 16 Oct 2018 13:38:41 +0200