Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 24 maja 2017, znak WOOŚ.4242.29.2017.JC.8, w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia polegającego na budowie S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - od km projektowanego ok. 10+000 do km projektowanego 26+040 z wyłączeniem węzła Pieczewo oraz jego połączenia z istniejącą dk 53 o długości 2,6 km) na ,,Budowa S51 Olsztyn - Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe od projektowanego km 10+000 do km 24+320 oraz budowa dk 16 od projektowanego km obwodnicy 24+320 do km 26+040 (etap zgodnie z decyzją nr 01/15 z dnia 2 marca 2015 r.: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - od km projektowanego ok. 10+000 do km projektowanego 26+040z wyłączeniem węzła Pieczewo oraz jego połączenia z istniejącą dk 53 o długości 2,6 km)" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-24-maja-2017-znak-woos-4242-29-2017-jc-8http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-24-maja-2017-znak-woos-4242-29-2017-jc-8Thu, 25 May 2017 11:14:25 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 25 maja 2017, znak WOOŚ.4201.2.2016.BG.26, w sprawie wydania postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pracach na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-25-maja-2017-znak-woos-4201-2-2016-bg-26http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-25-maja-2017-znak-woos-4201-2-2016-bg-26Thu, 25 May 2017 11:08:47 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 24 maja 2017, znak WOOŚ.4210.2.2017.JC.5, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko oraz wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie i Giżycku o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-24-maja-2017-znak-woos-4210-2-2017-jc-5http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-24-maja-2017-znak-woos-4210-2-2017-jc-5Thu, 25 May 2017 10:54:40 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 25 maja 2017, znak WOOŚ.4207.10.2017.AD.17, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo - Knopin http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-25-maja-2017-znak-woos-4207-10-2017-ad-17http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-25-maja-2017-znak-woos-4207-10-2017-ad-17Thu, 25 May 2017 10:38:02 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 24 maja 2017, znak WOOŚ.4207.27.2017.AZ.5, w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK51 - przejście graniczne Bezledy) oraz wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-24-maja-2017-znak-woos-4207-27-2017-az-5http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-24-maja-2017-znak-woos-4207-27-2017-az-5Wed, 24 May 2017 12:54:27 +0200