Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.48.2018.BG.11, w sprawie wydania postanowienia, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Międzychód-Rąbity-Zalewo po uwzglednieniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-48-2018-bg-11http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-48-2018-bg-11Fri, 17 Aug 2018 13:50:02 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.33.2018.AZ.8, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na powierzchni 0,48 ha na użytek rolny, usytuowanego na terenie działki nr 91/43 obręb Kramarzewo, gmina Działdowo http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-33-2018-az-8http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-33-2018-az-8Fri, 17 Aug 2018 13:29:34 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 sierpnia 2018, znak WOOŚ.4210.9.2017.JC.40, w sprawie złożenia przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 lipca 2018 r., znak: WOOŚ.4210.9.2017.JC.35 w sprawie odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woos-4210-9-2017-jc-40http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woos-4210-9-2017-jc-40Thu, 16 Aug 2018 14:27:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 13 sierpnia 2018, znak WOOŚ.4221.38.2018.JC.5, w sprawie wezwania pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia i wyjaśnienia treści raportu o oddziaływaniu na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny, na odcinku - od granicy państwa - Prosna - Sątoczno - Glitajny http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woos-4221-38-2018-jc-5http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woos-4221-38-2018-jc-5Tue, 14 Aug 2018 13:08:38 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.83.2018.TP.4, w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. "Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-woos-420-83-2018-tp-4http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-woos-420-83-2018-tp-4Tue, 14 Aug 2018 13:04:17 +0200