Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 listopada 2019, znak WOOŚ.420.57.2019.NS.10, w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Iłowo - Osada Etap IV Gajówki - Mansfeldy" oraz w sprawie możliwości zapoznania się przez strony postępowania z dokumentacją sprawy http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-listopada-2019-znak-woos-420-57-2019-ns-10http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-listopada-2019-znak-woos-420-57-2019-ns-10Tue, 19 Nov 2019 12:19:58 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 listopada 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.35, w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat" oraz w sprawie możliwości zapoznania się przez strony postępowania z dokumentacją sprawy http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-listopada-2019-znak-doos-wds-zoo-420-6-2019-mko-35http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-listopada-2019-znak-doos-wds-zoo-420-6-2019-mko-35Fri, 15 Nov 2019 11:26:21 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019, znak WOOŚ.420.71.2019.KT.6, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu o powierzchni 0,35 ha na użytek rolny na działce nr 248 obręb 0010 Grądy, gmina Orzysz http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-14-listopada-2019-znak-woos-420-71-2019-kt-6http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-14-listopada-2019-znak-woos-420-71-2019-kt-6Thu, 14 Nov 2019 12:35:35 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019, znak WOOŚ.420.50.2019.NS.13, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iłowo - Osada Etap I Iłowo - Wieś - Janowo http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-14-listopada-2019-znak-woos-420-50-2019-ns-13http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-14-listopada-2019-znak-woos-420-50-2019-ns-13Thu, 14 Nov 2019 11:14:20 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019, znak WOOŚ.420.68.2019.MK.11, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej, na działkach nr: 20, 68, 23/1 obręb Mały Łęck, gmina Płośnica http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-14-listopada-2019-znak-woos-420-68-2019-mk-11http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-14-listopada-2019-znak-woos-420-68-2019-mk-11Thu, 14 Nov 2019 11:08:29 +0100