Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2019, znak WOOŚ.420.21.2019.MK.5, w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Piska poprzez budowę odcinka wodociągu łączącego miejscowości Pogorzel Wielka i Monety, realizowanego na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 255, 129/9, 129/10, 67/4, 224, 90, 228, 126 w obrębie geodezyjnym Monety, gmina Biała Piska http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-kwietnia-2019-znak-woos-420-21-2019-mk-5http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-kwietnia-2019-znak-woos-420-21-2019-mk-5Fri, 19 Apr 2019 12:18:35 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 18 kwietnia 2019, znak WOOŚ.420.15.2019.SCH.10, w sprawie wydanego postanowienia, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 179019 N Mikołajki - Szczudły oraz w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-woos-420-15-2019-sch-10http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-woos-420-15-2019-sch-10Thu, 18 Apr 2019 12:26:18 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 18 kwietnia 2019, znak WOOŚ.420.19.2019.KT.5, w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze", gm. Ełk http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-woos-420-19-2019-kt-5http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-woos-420-19-2019-kt-5Thu, 18 Apr 2019 12:24:31 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2019, znak WOPN.082.2.4.1.2019.AB, w sprawie zamiaru przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza Romincka PLH280005, lasy Iławskie PLB280005, Ostoja Welska PLH280014, Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015, Ostoja Dylewskie Wzgórza PLH280043, Jezioro Łuknajno PLB280003, Ostoja Radomno PLH280035, Jezioro Drużno PLB280013, Jezioro Karaś PLH280003, Torfowisko Zocie PLH280037, Murawy na Poligonie Orzysz PLH280056, Góra Dębowa koło Mławy PLH280057 http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-17-kwietnia-2019-znak-wopn-082-2-4-1-2019-abhttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-17-kwietnia-2019-znak-wopn-082-2-4-1-2019-abThu, 18 Apr 2019 08:28:26 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2019, znak WOOŚ.420.8.2019.NS.13, w sprawie wydanego postanowienia, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej w msc. Stare Kiełbonki, gm. Piecki" oraz w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-15-kwietnia-2019-znak-woos-420-8-2019-ns-13http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-15-kwietnia-2019-znak-woos-420-8-2019-ns-13Mon, 15 Apr 2019 13:33:33 +0200