Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2017, znak WSTE.4260.14.2017.GK.15, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach orzekając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej'' http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-14-grudnia-2017-znak-wste-4260-14-2017-gk-15http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-14-grudnia-2017-znak-wste-4260-14-2017-gk-15Fri, 15 Dec 2017 15:19:45 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017, znak WOOŚ.4260.20.2017.TP.18, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach orzekając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czerwonki, gmina Mrągowo http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-15-grudnia-2017-znak-woos-4260-20-2017-tp-18http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-15-grudnia-2017-znak-woos-4260-20-2017-tp-18Fri, 15 Dec 2017 13:39:51 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017, znak WSTE.4260.29.2017.JM.9, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach orzekając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 148014N w Soplach, gmina Małdyty http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-12-grudnia-2017-znak-wste-4260-29-2017-jm-9http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-12-grudnia-2017-znak-wste-4260-29-2017-jm-9Fri, 15 Dec 2017 11:16:31 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017, znak WOOŚ.4242.84.2017.AZ.4, w sprawie wezwania Inwestora do uzupełnienia i wyjaśnienia treści raportu o oddziaływaniu na środowisko w toku postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa: odcinek Gołdap - Dubeninki, odcinek Dubeninki - granica województwa'' http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-15-grudnia-2017-znak-woos-4242-84-2017-az-4http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-15-grudnia-2017-znak-woos-4242-84-2017-az-4Fri, 15 Dec 2017 11:11:22 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2017, znak WOOŚ.4242.79.2016.MG.37, w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów (30 kurników o łącznej obsadzie 1 576 500 szt. brojlerów, tj. 6306 DJP) w miejscowości Sarnowo na części działki nr 299/7 obręb 15 Sarnowo, gm.Kozłowo, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-13-grudnia-2017-znak-woos-4242-79-2016-mg-37http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-13-grudnia-2017-znak-woos-4242-79-2016-mg-37Wed, 13 Dec 2017 12:48:35 +0100