Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 marca 2018, znak WOOŚ.420.26.2018.NS.4, w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko - Markowskie od km 0+000 do km 3+685,0" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-marca-2018-znak-woos-420-26-2018-ns-4http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-marca-2018-znak-woos-420-26-2018-ns-4Wed, 21 Mar 2018 13:23:20 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 marca 2018, znak WOOŚ.4260.58.2017.AD.11, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Odryty, gmina Barczewo http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-marca-2018-znak-woos-4260-58-2017-ad-11http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-marca-2018-znak-woos-4260-58-2017-ad-11Wed, 21 Mar 2018 13:20:12 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 marca 2018, znak WOOŚ.420.4.2018.JC.16, w sprawie wezwania inwestora do wyjaśnień i uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu na środowisko w toku postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Sczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko (gr. państwa) na odcinku od miejscowości Szczuczyn do miejscowości Raczki w wariancie 4 z przebiegiem drogi krajowej nr 16 pomiędzy węzłami: "Ełk Północ" a "Ełk Wschód" wg wariantu 3 oraz węzłem "Wysokie" w km 44+410 zamiast węzła "Kalinowo" w km 49+130 http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-marca-2018-znak-woos-420-4-2018-jc-16http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-marca-2018-znak-woos-420-4-2018-jc-16Wed, 21 Mar 2018 13:06:41 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 marca 2018, znak WSTE.420.5.2018.JM.4, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej klasy L nr 115008N oraz mostu drogowego przez rzekę Drwęcę Warmińską http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-marca-2018-znak-wste-420-5-2018-jm-4http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-marca-2018-znak-wste-420-5-2018-jm-4Wed, 21 Mar 2018 11:25:14 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 marca 2018, znak WOOŚ.4260.62.2017.AZ.11, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 131038 N, zlokalizowanej na działkach nr 216, 211, 206, 207, 208 obręb nr 0003 Budzewo, gmina Budry http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-20-marca-2018-znak-woos-4260-62-2017-az-11http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-20-marca-2018-znak-woos-4260-62-2017-az-11Tue, 20 Mar 2018 12:57:22 +0100