Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11 sierpnia 2017, znak WSTE.4260.18.2017.JM.7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń służących do poboru wody oraz wykonaniu obudowy studziennej w otworze Vb na ujęciu wód podziemnych "Małe Bielany" w Elblągu http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-11-sierpnia-2017-znak-wste-4260-18-2017-jm-7http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-11-sierpnia-2017-znak-wste-4260-18-2017-jm-7Fri, 18 Aug 2017 14:47:42 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2017, znak WOOŚ.4210.5.2016.MH.23, w sprawie wydania postanowienia, w którym podjęto zawieszone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo", w związku z przełożeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko wyżej wymienionego przedsięwzięcia http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-sierpnia-2017-znak-woos-4210-5-2016-mh-23http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-sierpnia-2017-znak-woos-4210-5-2016-mh-23Fri, 18 Aug 2017 12:02:56 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17 sierpnia 2017, znak WOOŚ.4260.7.2017.NS.10, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Montowo-Świniarc http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-17-sierpnia-2017-znak-woos-4260-7-2017-ns-10http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-17-sierpnia-2017-znak-woos-4260-7-2017-ns-10Fri, 18 Aug 2017 11:59:10 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 sierpnia 2017, znak WSTE.442.2.2017.GK.9, w sprawie organizowanego w dniu 29.08.2017 r. w Ronne na Wyspie Bornholm w Danii spotkania informacyjnego w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z zagranicy dla przedsięwzięcia pn. Gazociąg Nord Stream 2 (wcześniejsza nazwa przedsięwzięcia - rozbudowa gazociągu Nord Stream) http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-16-sierpnia-2017-znak-wste-442-2-2017-gk-9http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-16-sierpnia-2017-znak-wste-442-2-2017-gk-9Wed, 16 Aug 2017 14:15:23 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 08 sierpnia 2017, znak WSTE.4260.15.2017.JM.13, w sprawie wydania decyzji środowiskowej orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mała Ruś, gmina Ostróda http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-08-sierpnia-2017-znak-wste-4260-15-2017-jm-13-2http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-08-sierpnia-2017-znak-wste-4260-15-2017-jm-13-2Wed, 16 Aug 2017 14:03:46 +0200