Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2018, znak WOOŚ.4210.9.2017.JC.30, w sprawie wydanego postanowienia, którym dopuszczono Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur SADYBA z siedzibą w Kadzidłowie do udziału na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-4210-9-2017-jc-30http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-4210-9-2017-jc-30Fri, 22 Jun 2018 13:29:11 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.7.2018.ED.15, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-woos-420-7-2018-ed-15http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-woos-420-7-2018-ed-15Thu, 21 Jun 2018 13:38:20 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.18.2018.BG.13, w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obudowy studni nr 2A planowana do realizacji w Kupinie gm. Zalewo, pow. iławski, na działce nr 47/8, obręb 12 Kupin" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woos-420-18-2018-bg-13http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woos-420-18-2018-bg-13Wed, 20 Jun 2018 13:49:48 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.31.2017.AD.9, w sprawie wydanego postanowienia, w którym stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla miejscowości Śniadowo, gmina Mrągowo http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-woos-420-31-2017-ad-9http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-woos-420-31-2017-ad-9Tue, 19 Jun 2018 13:18:03 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.45.2018.SCH.11, w sprawie uzupełnienia przez Inwestora brakującej dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i Polnej w Rucianem-Nidzie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-woos-420-45-2018-sch-11http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-woos-420-45-2018-sch-11Tue, 19 Jun 2018 13:11:21 +0200