Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 października 2017, znak WSTE.4210.9.2017.GK.17, w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo - Braniewo'' oraz zgromadzenia materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-pazdziernika-2017-znak-wste-4210-9-2017-gk-17http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-pazdziernika-2017-znak-wste-4210-9-2017-gk-17Fri, 20 Oct 2017 10:11:58 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 października 2017, znak WOOŚ.4260.29.2017.AD.8, w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejscowości Witówko na działkach nr 111/1, 134/6, 137/1, 162/6, 169, 134/7, 163/3, 140, 146, 149/2, 154, 156 obręb Witówko, gmina Jedwabno, po uwzględnieniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-29-2017-ad-8http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-29-2017-ad-8Thu, 19 Oct 2017 14:23:21 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 października 2017, znak WOOŚ.4242.41.2017.JC.17, w sprawie przedłożenia przez pełnomocnika Inwestora uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Górowo Iławeckie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-pazdziernika-2017-znak-woos-4242-41-2017-jc-17http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-pazdziernika-2017-znak-woos-4242-41-2017-jc-17Thu, 19 Oct 2017 13:24:34 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 października 2017, znak WOOŚ.4242.73.2017.JC.3, w sprawie wezwania pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia i wyjaśnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w toku postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m, Spręcowo do m. Tuławki, następnie do granicy Olsztyna http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-pazdziernika-2017-znak-woos-4242-73-2017-jc-3http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-pazdziernika-2017-znak-woos-4242-73-2017-jc-3Thu, 19 Oct 2017 13:21:56 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 października 2017, znak WSTE.4210.10.2017.JM.3, w sprawie wszczęcia na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań - Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego w Ostródzie oraz wystąpienia o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-12-pazdziernika-2017-znak-wste-4210-10-2017-jm-3http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-12-pazdziernika-2017-znak-wste-4210-10-2017-jm-3Thu, 19 Oct 2017 12:31:08 +0200