Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22 lipca 2019, znak WOOŚ.420.32.2019.MK.12, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysz - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-22-lipca-2019-znak-woos-420-32-2019-mk-12http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-22-lipca-2019-znak-woos-420-32-2019-mk-12Mon, 22 Jul 2019 12:45:11 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 lipca 2019, znak WOOŚ.4242.1.2016.AZ.49, w sprawie złożenia przez Inwestora wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Kopalnia kruszywa naturalnego Florczaki - Pole A (działka nr 278/6 Florczaki), gmina Łukta oraz w sprawie możliwości wniesienia przez strony postępowania sprzeciwu na zawieszenie przedmiotowego postępowania http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-lipca-2019-znak-woos-4242-1-2016-az-49http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-lipca-2019-znak-woos-4242-1-2016-az-49Fri, 19 Jul 2019 12:52:18 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 lipca 2019, znak WOOŚ.420.34.2019.JC.8, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 41,351 na odcinku linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-lipca-2019-znak-woos-420-34-2019-jc-8http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-19-lipca-2019-znak-woos-420-34-2019-jc-8Fri, 19 Jul 2019 12:25:33 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 18 lipca 2019, znak WSTE.420.15.2019.JM/BW.7, w sprawie wydanego postanowienia, w którym stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 121005N na działkach nr 38-220, 3-15/1, 3-70, 3-85 na terenie gminy Sępopol http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-lipca-2019-znak-wste-420-15-2019-jm-bw-7http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-lipca-2019-znak-wste-420-15-2019-jm-bw-7Fri, 19 Jul 2019 07:20:36 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 18 lipca 2019, znak WOOŚ.420.52.2019.KT.3, w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 137016N (Wronki Wielkie - Jabłońskie), gm. Gołdap http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-lipca-2019-znak-woos-420-52-2019-kt-3http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-18-lipca-2019-znak-woos-420-52-2019-kt-3Thu, 18 Jul 2019 11:07:02 +0200