Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019, znak WOOŚ.420.87.2018.MK.24, w sprawie wydanego postanowienia, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn-Gutkowo" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-22-lutego-2019-znak-woos-420-87-2018-mk-24http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-22-lutego-2019-znak-woos-420-87-2018-mk-24Fri, 22 Feb 2019 13:41:20 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019, znak WOOŚ.420.8.2019.NS, w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej w msc. Stare Kiełbonki, gm. Piecki" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-22-lutego-2019-znak-woos-420-8-2019-nshttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-22-lutego-2019-znak-woos-420-8-2019-nsFri, 22 Feb 2019 13:30:11 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019, znak WOOŚ.420.5.2019.AB.4, w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na osiedlu Tartaczna i przebudowie ulicy Żelaznej oraz budowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami w mieście Biskupiec http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-22-lutego-2019-znak-woos-420-5-2019-ab-4http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-22-lutego-2019-znak-woos-420-5-2019-ab-4Fri, 22 Feb 2019 13:27:57 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 lutego 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.4, w sprawie poinformowania o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-lutego-2019-znak-doos-wds-zoo-420-6-2019-mko-4http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-lutego-2019-znak-doos-wds-zoo-420-6-2019-mko-4Fri, 22 Feb 2019 13:23:41 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 lutego 2019, znak WOOŚ.4221.78.2018.KT.4, w sprawie wydanego postanowienia, w którym uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczych na budynki inwentarskie oraz zwiększeniu obsady w istniejącym gospodarstwie (docelowa obsada zwierząt 1499 szt. tuczników, tj. 209,86 DJP) na działce nr 125/2, obręb 0018 Wielkie Bałówki, gm. Kurzętnik http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-lutego-2019-znak-woos-4221-78-2018-kt-4http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-lutego-2019-znak-woos-4221-78-2018-kt-4Thu, 21 Feb 2019 13:34:34 +0100