Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017, znak WOOŚ.4207.27.2017.AZ.9, w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK51 - przejście graniczne Bezledy)'' po uwzględnieniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-26-czerwca-2017-znak-woos-4207-27-2017-az-9http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-26-czerwca-2017-znak-woos-4207-27-2017-az-9Mon, 26 Jun 2017 12:49:24 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017, znak WOOŚ.4236.1.2017.AB.13, w sprawie otrzymania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy stwierdzającej konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wydania postanowienia nakładającego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą planowanej na działkach nr ewid. 934/1 i 935/3 obręb Janowo, gmina Janowo, powiat nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-26-czerwca-2017-znak-woos-4236-1-2017-ab-13http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-26-czerwca-2017-znak-woos-4236-1-2017-ab-13Mon, 26 Jun 2017 11:56:10 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2017, znak WOOŚ-II.4231.1.2015.DK, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-czerwca-2017-znak-woos-ii-4231-1-2015-dkhttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-czerwca-2017-znak-woos-ii-4231-1-2015-dkSat, 24 Jun 2017 09:59:24 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2017, znak WOOŚ.4207.29.2017.SCH.7, w sprawie złożenia uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Fitowo - Krotoszyny oraz wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-23-czerwca-2017-znak-woos-4207-29-2017-sch-7http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-23-czerwca-2017-znak-woos-4207-29-2017-sch-7Fri, 23 Jun 2017 13:55:55 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2017, znak WSTE.4210.7.2017.JM.9, w sprawie stwierdzenia braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań - Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-czerwca-2017-znak-wste-4210-7-2017-jm-9http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-czerwca-2017-znak-wste-4210-7-2017-jm-9Fri, 23 Jun 2017 12:28:56 +0200