Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plZarządzenie Nr 57 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 października 2019 r., w sprawie wskazania drogi do ruchu pojazdów w granicach rezerwatu przyrody "Bagno Mostki" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-57-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-14-paz-dziernika-2019-rhttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-57-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-14-paz-dziernika-2019-rWed, 16 Oct 2019 10:54:01 +0200Zarządzenie Nr 49 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 września 2019 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-49-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-5-wrzesnia-2019-rhttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-49-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-5-wrzesnia-2019-rMon, 09 Sep 2019 08:58:53 +0200Zarządzenie Nr 48 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2019 r., w sprawie wyznaczenia szlaku kajakowego w rezerwacie przyrody "Rzeka Drwęca" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-48-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-30-sierpnia-2019-rhttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-48-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-30-sierpnia-2019-rTue, 03 Sep 2019 11:27:35 +0200Zarządzenie Nr 46 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 sierpnia 2019 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Dolina rzeki Wałszy" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-46-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-12-sierpnia-2019-rhttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-46-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-12-sierpnia-2019-rWed, 14 Aug 2019 12:50:20 +0200Zarządzenie Nr 44 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 sierpnia 2019 r., w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wyznaczenia szlaków pieszo-rowerowych oraz wskazania dróg przeznaczonych do ruchu pojazdów i miejsca ich postoju na obszarze rezerwatu przyrody "Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-44-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-12-sierpnia-2019-rhttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-44-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-12-sierpnia-2019-rWed, 14 Aug 2019 12:47:37 +0200