Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztyniehttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIEpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 8 września 2020 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 3711, w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048 http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-8-wrzesnia-2020-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-poz-3711http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-8-wrzesnia-2020-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-poz-3711Tue, 15 Sep 2020 08:53:44 +0200Zarządzenie Nr 43 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 10 sierpnia 2020 r. r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Krutynia Górna" http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-43-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-10-sierpnia-2020-r-rhttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-43-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-10-sierpnia-2020-r-rMon, 10 Aug 2020 12:38:26 +0200Zarządzenie Nr 41 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 7 sierpnia 2020 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Rzeka Drwęca" w granicach województwa warmińsko-mazurskiego http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-41-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-7-sierpnia-2020-rhttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-41-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-7-sierpnia-2020-rFri, 07 Aug 2020 11:41:16 +0200Zarządzenie Nr 40 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2020 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Pióropusznikowy Jar” http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-40-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-5-sierpnia-rhttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-40-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-5-sierpnia-rWed, 05 Aug 2020 14:01:56 +0200Zarządzenie Nr 39 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2020 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jezioro Zdedy” http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-39-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-5-sierpnia-2020-r-rhttp://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-39-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-5-sierpnia-2020-r-rWed, 05 Aug 2020 13:56:05 +0200