Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego.

Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym oraz gospodarkę odpadami na terenach zamkniętych. W kompetencjach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie jest również opiniowanie dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
tel.: 89 53-72-100 fax: 89 52-70-423
e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

NIP: 739 37 16 175
REGON: 280 34 44 49

Kierownictwo:

Agata Moździerz - p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Maria Mellin - Regionalny Konserwator Przyrody, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie lub Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 16.00.

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie 
NBP O/O Olsztyn 
72 1010 1397 0017 1722 3100 0000

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 

 

 

Kalendarium